Шрифт:

Анатомія космічного організму

Людина - дитина Космосу. Всі наші органи співвідносяться до сил, що циркулюють у Космосі. Згідно із тантричним ученням, тонкі світи створюють наше індивідуальне тіло, яке, як і Всесвіт, складається із семи основних світів, має сім основних тіл. Ці тіла складаються з матерії та енергії відповідних світів, взаємодіють з ними, отримують звідти інформацію. Всі тонкі тіла перебувають у тісному зв'язку між собою, спілкуючись зі своїм світом через певні енергетичні центри - чакри, розташовані на внутрішньому боці хребта.

Тонкі тіла є втіленням складніших у порівнянні з фізичним тілом структур, фізіологія яких вивчена дуже недостатньо.

Ефірне тіло простягається від 3-4 см і більше за межі фізичного тіла. Під час внутрішньоутробного періоду тверде тіло будується за нітрідою ефірного тіла і є його копією. Впродовж усього життя ефірне тіло виконує функцію будівника і реставратора твердого тіла. Здорове ефірне тіло відрізняється запасом енергії, яка проходить через щільне тіло, позитивно впливаючи на його органи. Багато дослідників вважають, що до ефірного тіла належать чакри фізичного плану Муладхара і Свадхістана. На мій погляд, це доволі близькі одна до одної за енергетичними функціями взаємопов'язані чакри, оскільки Муладхара-чакра грає роль сполучника між центром фізичної енергії (Аджна-чакра) і центром психічної енергії (Сахасрара). Муладхара всотує в себе потрібні для фізичного тіла електромагнітні поля Землі. Свадхістана, яка виробляє внутрішню енергію, насичується праною харчового походження, яку розподіляє по своїм меридіанам до органів фізичного тіла і подає у ті центри енергії, з якими перебуває в безпосередньому зв'язку. Взаємозв'язок Свадхістани з іншими чакрами визначають за важливістю впливу від харчування на наші енергетичні вияви (Маніпура-чакра), на сексуальність (Муладхара-чакра), емоційну сферу (Анахата-чакра).

Астральне тіло складається з матерії астрального світу - матерії гравітаційного поля Місяця; воно має велику мінливість, і залежно від емоційного стану може набувати різні форми й розміри. В астральному тілі можна миттєво переміщатись у район дії гравітаційного поля Місяця.

Основною чакрою астрального тіла вважається Маніпура-чакра. Цей центр є накопичувачем і розподільником енергії, яка виробляється в інших чакрах. Через Маніпуру підтримується зв'язок з енергією та матерією астрального світу.

Ментальне тіло (здоровий глузд, розум) пов'язане з фізичним через китайські канали (меридіани), складається з матерії чотиривимірного простору й окрім певного об'єму має довжину у часі. Що більше розвинений інтелект, то красивіше ментальне тіло. Воно є найпотужнішим тілом особистості, а вершиною душі - тіло Нірвани. Ментальне тіло так само, як і ментальний світ у Всесвіті - центр космічного організму. Ми використовуємо його у якості опори у всіх діях і вчинках, тому слабкість ментального тіла не бажана: можна опинитись поза еволюцією на багато життів. У ментального тіла є основна ментальна чакра, названа у системі АУМ центральною через її розташованість щодо інших чакр і чакри, яка є на рівні Анахати-чакри. Окрім основного, ментальне тіло має кілька підчакр, які пов'язують його з іншими тонкими тілами. Найбільший вплив на ментальне тіло виявляє підчакра Нірвани.

Паном нашого „Я" (его) є кармічне тіло. У ньому містяться причини всього виявленого у низьких планах, збережені всі підсвідомі сліди минулих життів, які визначають наше індивідуальне буття, долю. Найважливіша властивість кармічного тіла - керування всіма функціями космічного організму. Ріст цього тіла дає можливість переглядати попередні життя та в подальшому цілеспрямовано керувати своїм „Я". Кармічне тіло пов'язане з кармічним світом через чакру Вішудха.

Наступне тіло - інтуїтивне - перебуває у контакті з інтуїтивним світом через Аджна-чакру, яку іноді називають „третім оком". Аджна-чакра - джерело інтуїтивного осяяння і втілює в собі неусвідомлену сферу свідомості, тобто, „надсвідомість". Інтуїтивне тіло в більш чи менш достатній мірі розвинене у всіх людей. Багато людей особисто відчували моменти, коли інтуїція миттєво видавала найрозумніше рішення. Сила інтуїтивного тіла величезна, їй підвладне бачення не тільки минулого, але й майбутнього.

Чакра тіла Нірвани - Анахата - збігається із серцевим сплетінням і є ланкою, що зв'язує фізичне тіло і тіло Нірвани через власне серце. Тіло Нірвани - це злиття нашого „Я" і Всесвіту, єднання з істиною і Любов'ю.

Останнє тіло - тіло Абсолюта - є наче підсумком розвитку всіх семи тіл космічного організму. Чакра тіла Абсолюта - Сахасрара - єдиний центр енергії, який супроводжує тонке тіло в космічних сферах після смерті. Через Сахасрару-чакру дух людської істоти перебуває у постійному зв'язку зі Світовим Духом. І якщо вважати, що сенсом нашого існування є покращення кармічного багажу, то Сахасрарі надається найголовніша роль - регулятора нашої поведінки у відповідності із сенсом життя.

Окрім основних семи тіл і підсумкового восьмого (Абсолюта), існує п'ять проміжних, пов'язаних зі своїми світами.

У підсумку схема має такий вигляд:

світлий ланцюг: 7 основних тіл + 5 проміжних тіл + одне підсумкове тіло (фіолетовий колір) = 13

темний ланцюг: 7 основних тіл + 5 проміжних тіл + одне підсумкове тіло (коричневий колір) = 13

Джерело: Альберт Ігнатенко

Узнай все о себе!

Дата рождения:
Пол:
Продолжить

Приєднуйтесь до нас

Информация о вас
Дата рождения:
Пол:
Информация о вашем партнере
Дата рождения:
Пол:
Продолжить

Бібліотека

Приготування до Нового року

Новий рік - одне з найважливіших свят у Китаї, тому багато прадавніх звичаїв, пов'язаних із ним, свято шанують і донині. Святкування Нового рокуу Китаї супроводжується такими ритуалами, що забезпечують довге процвітання всій сім'ї...

Усі статті

Характеристика дня